Levende liv


Legg igjen en kommentar

Hjelper det å tenke positivt?

Se for deg at du er i en vanskelig situasjon, eller du har en bekymring?

Hvordan tenker du?

Går du inn i det dypeste av det vonde, og tror det verste med en gang?  Da vil smerten antagelig øke. Din bruk av energi akselerer, og det går selvfølgelig utover humør, appetitt, omgivelser, jobb etc. Det kan føles som man synker. Og det er det eneste som opptar deg. Det kan være vanskelig å få tak i noe som helst positivt. Og det er lett å bli nedstemt lenge.

Som terapeut opplever jeg ofte at mange automatisk tenker negativt – det er deres første impuls. Både om sitasjoner, seg selv og de rundt seg. De kan tenke at det er en forsvarsmekanisme som skal gjøre dem forberedt. Slik at de ikke skal bli så skuffet om det verste inntreffer. Følelsene får ta over all styring, og om det vonde skulle gå over, og bekymringen aldri skje, blir det raskt erstattet med noe annet problematisk i livet, og en ny bekymring.  På denne måten går kroppen i spenn, og forberedt på motgang hele tiden. Da blir kroppen sliten, og ofte syk. Det kan bli spenninger i nakke og skuldre, hodepine og magesmerter, eller deprimert.                                                                                                 Men tenk om de skulle slippe taket på de negative tankene. For dem kan det føles som å stille seg naken. Uten noen form for beskyttelse. Tankegangen er som en gard. Og det en den beskyttelsen de klarer å bruke. De har ingen annen metode.

Så på den helt annen side har vi de menneskene som har bestemt seg for å tenke positivt. Og det kan virke som de ikke har et eneste problem – alt kalles en utfordring. Det er alltid bare å brette opp armene, smile til verden, lese ”Secret” så vil det positive skje:) De dyrker alt som går fint i livet, og gir det ubehagelige mindre plass.  Det kan se ut som de aldri er syke, aldri mister trikken, får de beste jobbene, flinke og pene barn. Det trenger ikke være slik. De bruker bare ikke mye tid, prat og energi på de kjipe tingene som oppstår.  På denne måten virker de fornøyde og takler mye. Det verste scenarioet er ofte når det oppstår noe alvorlig, og de positive tankene ikke hjelper på samme måte som før. Det trengs mer enn positive tanker. Noen kan da kjenne på dårlig samvittighet og skyldfølelse. De er redd de ikke har vært positive nok. Og ikke har gjort nok. De kan kjenne på ansvar for ting de absolutt ikke kunne forutse, eller gjøre noe som helst med.

Mange som har et problem orker ikke alle velmenende råd om at de BARE skal gjøre si eller så for å løse problemet sitt. I de rådene opplever de ofte å ikke bli forstått. Problemet føles bagatellisert til noe som enkelt kan fikses ved et par håndvendinger. Slik er det ikke alltid. De trenger å snu og vende på situasjonen sin, for å se alle perspektiver. Alt må tydeliggjøres med både fornuft, følelser og kropp involvert. Mange er redd for å gjøre feil valg. Eller de har allerede prøvd mange ting, men de kommer ikke videre. Selv er de ofte mest i følelsene, og rådene utenfra kommer ofte fra hoder fulle av kloke tanker, uten de personlige følelsene involvert. Derfor ser alt så lett ut utenfra.

I Gestaltterapi jobber jeg ofte ut ifra noe som heter ”Paradox of Change”. Da kan jeg sitte og høre på mine klienters problemer. Vi kan sammen til og med tydeliggjøre klientens vanskelige situasjon. Jeg ser at hun/han har det vondt. Det synes på kropp og ansikt, og det kan høres med beskrivelsen. Men det ”magiske” som ofte skjer, er at da klienten nå har fått masse forståelse og medfølelse, finner de ofte på nye perspektiver og løsninger selv. De kommer på noe hyggelig som skjedde i går. De gleder seg over små ting, eller reiser som skal komme. De finner sin egen løsning, eller de ser mer enn bare problemet sitt. Og når de også ser og kjenner sine ressurser i livet sitt, blir det mye enklere å takle det vanskelige og vonde også.

Er problemet dypt, som i et traume må de ofte ha hjelp til å finne sine ressurser. Og mer guidet veiledning underveis.  Det kan også være helt avgjørende for ikke å bli re-traumatisert.

Min erfaring er at det hjelper å tenke positivt i den forstand at man må utvide livet sitt her og nå, med mennesker, steder, ting og situasjoner som er gode. Du vil da føler deg sterkere, tryggere og mer tilstede med hele deg. Og du blir mer klar for å takle det alvorlige og tøffe.